کال سنتر یا مرکز تماس چیست

مونوتل : اگر شما هم جزو آن دسته از کسانی باشید که تا به حال چندین بار کلمه “کال سنتر”یا “مرکز تماس” به گوشتان خورده و دوست دارید درباره آن اطلاعاتی

۱۳ بهمن ۱۳۹۹
ادامه مطلب