31505 90200 98+

شبکه های اجتماعی

2077 9101 021

پشتیبانی مشتری

شنبه تا پنجشنبه

08:00 الی 16:30

ثبت شکایت و انتقاد

 

مشتری گرامی؛ چنانچه موردی در نحوه ارائه خدمات و سفارش برای شما به وجود آمده و یا اینکه از کیفیت خدمات ناراضی هستید، لطفاً فرمی تهیه کنید و شکایت خود را با دقت تکمیل نمایید و از طریق ایمیل زیر برای ما ارسال کنید. توجه داشته باشید برای ادامه روند مکاتبه و پیگیری تمامی اطلاعات مورد نظر را به ایمیل زیر ارسال کنید.

Complaint@monotel.ir