| ثبت نام خط تلفن ثابت |

قبل از ثبت نام خط تلفن ثابت اینترنتی باید بدانید که تلفن اینترنتی در چند سال اخیر جایگزین تلفن های سنتی مخابرات شده و نیازی به کابل کشی مخابراتی ندارند زیرا استفاده از نسل جدید تلفن ثابت مستلزم وجود اینترنت بوده و با در اختیار داشتن یک خط تلفن اینترنتی  بسیار راحت، ارزان و همراه با امکانات زیاد محدودیت های جغرافیایی را دیگر نخواهید داشت.