خط تلفن ثابت اینترنتی در تهران

تلفن هایی که بر بستر اینترنت راه اندازی می شوند و از این خطوط برای برقرای ارتباط استفاده میکنند را تلفن های اینترنتی می نامند. این تلفن ها برای برقرای ارتباط

۷ بهمن ۱۳۹۹
ادامه مطلب