ویپ (Voice Over Internet Protocol) چیست؟

Voice Over Internet Protocol

شاید شما با واژه تلفن اینترنتی یا ویپ کم و بیش آشنایی داشته باشید. با ما در مونوتل همراه باشید تا با بررسی این تکنولوژی شما را در شناخت بیشتر و بهتر آن