31505 90200 98+

شبکه های اجتماعی

2077 9101 021

پشتیبانی مشتری

شنبه تا پنجشنبه

08:00 الی 16:30

| قوانین و مقررات |

پیش گفتار :

استفاده شما از مرکز ارائه خدمات و فروش تجهیزات تلفن تحت شبکه (ویپ)وب سایت مرکز ارائه خدمات و فروش تجهیزات تلفن تحت شبکه مونوتل به منزله قبول کلیه شرایط مندرج در این صفحه می باشد. در ادامه محتویات این صفحه منظور از “سایت فروشگاه مونوتل”، “وب سایت مرکز ارائه خدمات و فروش تجهیزات تلفن تحت شبکه ” به آدرس اینترنتی https://monotel.ir می باشد.محتویات این صفحه در هر زمانی قابل تغییر است و این حق برای “مرکز ارائه خدمات و فروش تجهیزات تلفن تحت شبکه ” محفوظ بوده که بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، اقدام به، به روزرسانی و یا تغییر در محتوای این صفحه کند.کاربران موظف هستند که به صورت دوره ای به این صفحه مراجعه کرده تا از تغییرات احتمالی در قوانین و مقررات آگاه شوند.همچنین “مرکز ارائه خدمات و فروش تجهیزات تلفن تحت شبکه مونوتل ” بعد از هر بار به روزرسانی خبری مبنی بر تغییرات در این صفحه را در قسمت اخبار منتشر خواهد کرد.

قوانین مونوتل :

1- کاربران می بایست هنگام ثبت نام و سفارش کالای مورد نظر خود، فرم مربوطه را با اطلاعات صحیح و به صورت کامل پر کنند. درصورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، سفارش کاربر قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود. ۲- هر کاربر حقیقی یا حقوقی حق دارد صرفا یک حساب کاربری در “مرکز ارائه خدمات و فروش تجهیزات تلفن تحت شبکه مونوتل” ایجاد نماید. بدیهی است ایجاد بیش از یک حساب کاربری به عنوان تخلف محسوب خواهد شد و این حق برای “سایت فروشگاه مونوتل” محفوظ است که در هر زمان و بدون اطلاع قبلی اقدام به مسدود کردن حساب های کاربری جعلی یا تکراری نماید.۳- فروشنده می تواند بنا به تشخیص و به هر دلیل سفارش را لغو کند و از ارسال سفارش خودداری کند. بدیهی است در صورت نیاز، هماهنگی های بعدی می بایست توسط فروشنده و خریدار انجام پذیرد.۴- خریدار موظف است اطلاعات دقیق و کامل خود را برای دریافت سفارش در اختیار فروشنده قرار دهد.۵- خریدار موظف است قبل از ارسال فرم سفارش و خرید هر کالایی اطلاعات لازم در مورد کالا را از طریق سایت فروشنده کسب کند و سپس سفارش خود را ارسال کند.