تضمین هوشمندی مرکز تلفن شما

خدمات ما

با خدمات مرکز تلفن مجازی مونوتل شما بدون دغدغه ی موقعیت مکانی دفتر کار و بدون صرف هزینه های خرید و نگهداری سخت افزار، از یک مرکز تلفن حرفه ای استفاده کرده و کسب و کار خود را بهتر از قبل مدیریت کنید.

اختصاص خط تلفن ثابت کلیه استان ها به همراه خدمات مرکز تلفن مجازی

تلفن گویا (IVR)

راه اندازی راهنمای تماس گیرنده با فهرست صوتی به انتخاب مشتری

انتقال تماس

انتقال تماس به شماره های مختلف به انتخاب مشتریان

ارسال و دریافت فکس

ارسال و دریافت فکس توسط ایمیل شما بدون نیاز به داشتن دستگاه فکس

ضبط صدا

بهره گیری از صداپیشگان نام آشنا و حرفه ای برای ضبط صدا با کیفیت عالی

ایجاد صف تماس

ایجاد صف انتظار برای مشتریان پشت خط مانده و نگهداری تماس ها

تماس دوطرفه

قابلیت تماس خروجی بر روی خطوط دوطرفه و به صورت نامحدود

blank
حمایت ما در گسترش کسب و کار شما

کار خود را در تمام کشور گسترش دهید

بدون نیاز به خرید دفتر در دیگر شهرها مرکز تلفن خود را راه اندازی و به راحتی دفاتر خود را در شهرهای دیگر نظارت و کنترل کنید و برای کسب و کار خود در هر نقطه ای از کشور اعتبار سازمانی بدست آورید.