استریسک Asterisk

برای راه اندازی تلفن های اینترنتی نرم افزار هایی وجود دارند که بر روی سیستم های کامپیوتری پیاده سازی می شوند. یکی از این نرم افزار ها

۱۵ بهمن ۱۳۹۹
ادامه مطلب