آشنایی با دستور Answer و Playback در استریسک

مونوتل : هدف از این مقاله آشنایی شما با برخی از دستور های ساده و پرکاربرد در سیستم تلفنی استریسک و نحوه کاربرد آنها

۶ آبان ۱۴۰۰
ادامه مطلب