31505 90200 98+

شبکه های اجتماعی

2077 9101 021

پشتیبانی مشتری

شنبه تا پنجشنبه

08:00 الی 16:30

آشنایی با دستور Answer و Playback در استریسک

مونوتل : هدف از این مقاله آشنایی شما با برخی از دستور های ساده و پرکاربرد در سیستم تلفنی استریسک و نحوه کاربرد آنها در ساختار برنامه نویسی است.با ما همراه باشید تا با دو دستور مهم و کاربردی در استریسک آشنا شوید.

آشنایی با دستور Answer و Playback در استریسک

آشنایی با دستور Answer و Playback در استریسک

 

دستور Answer : وقتی یک تماس جدید در استریسک ایجاد می شود، وضعیت کانال تا زمانی که به آن تماس پاسخ نداده ایم در حالت Ringing باقی می ماند. اکنون اگر تماس را بوسیله خود استریسک پاسخ دهیم،تماس در این حالت Answer شده و از حالت Ringing خارج می شود. با اجرا شدن این دستور، تماس ورودی بوسیله سیستم تلفنی استریسک Answer می شود که در اصطلاح به معنای برداشتن گ.شی است. کاربرد اصلی این دستور در مواقعی است که میخواهیم توسط سیستم تلفنی تعاملاتی را انجام دهیم و باید قبل از اجرای تعاملات مطمئن باشیم که تماس برقرار و Answer شده است. به عنوان مثال برای پخش یک فایل صوتی، کانال باید Answer شود تا امکان پخش آن به وجود آید.

 

دستور Playback : این دستور به منظور پخش کردن فایل صوتیف روی کانال مورد استفاده قرار میگیرد. نام فایل صوتی به عنوان ورودی باید در این دستور وارد شود. مسیر پیش فرض فایل صوتی در استریسک var/lib/asterisk/sound/en استف به طوری که اگر مسیر فایل صوتی ذکر نشود استریسک از مسیر پیش فرض استفاده می کند. تا فایل صوتی را پیدا و اجرا کند. در صورتی که بخواهیم از مسیر دیگری فایل صوتی را اجرا کنیم باید آدرس کامل مسیر را وارد کنیم.

exten=> 126,1Answer()

same=>n,playback(/var/school/storage/sound/demo-thanks)

same=>n,hangup()

بهتر است پسوند فایل صوتی را در هنگام نوشتن نام فایل ذکر نکنیم، در این صورت اگر فایل صوتی مورد نظر با چندین فرمت متفاوت در مسیر مشخص شده وجود داشته باشد، استریسک بهترین فرمت (از لحاظ کمترین پردازش جهت تبدیل به کدک مورد نظر) را انتخاب و پخش می نماید. در این حالت استریسک بار هزینه CPU کمتری را مصرف میکند. در استریسک دستورات دیگری نیز برای پخش فایل صوتی از قبیل دستور Read و دستور BackGround نیز وجود دارند که در مقاله های بعدی با آنها آشنا خواهید شد.

فروشگاه اینترنتی مونوتل، با هدف تامین تجهیزات تلفن تحت شبکه در خدمت شماست .

عناوین سایر مطالب