تلفن های گویا راه حلی مناسب برای مدیریت تماسهای ورودی

همیشه پاسخگویی به تماس های مشتریان شرکت و یا دفتر و یک کسب و کاری جزو مهمترین اصل مشتری مداری و جذب مشتری می باشد. اگر برای پاسخگویی به اینگونه تماسها یک سیستم و مرکز تماس

۲۳ خرداد ۱۴۰۰
ادامه مطلب