افزایش فروش محصولات به صورت تلفنی

مونوتل : همه ما گاهی اوقات برای مان پیش آمده که تلفنمان زنگ بخورد و آن سوی خط اپراتوری برای تبلیغ یک محصول با ما تماس گرفته باشد.

۸ مهر ۱۴۰۰
ادامه مطلب