Elastix (الستیکس) چیست؟ و چه قابلیت هایی دارد

Elastix (الستیکس) چیست

مونوتل : Elastix توسط PaloSanto Solutions ، که یک شرکت مستقر در اکوادور می باشد، ایجاد شده است. Elastix برای اولین بار در مارس ۲۰۰۶ در معرض دید عموم قرار گرفت و در سال ۲۰۱۶ پروژه Elastix توسط