صف تماس

مونوتل : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با شماره تلفن شرکت یا اداره ای تماس بگیرید و تلفن گویا پس از بررسی درخواست شما، شما را در صف به

۱۳ بهمن ۱۳۹۹
ادامه مطلب