31505 90200 98+

شبکه های اجتماعی

2077 9101 021

پشتیبانی مشتری

شنبه تا پنجشنبه

08:00 الی 16:30

مزایای CRM ابری چیست؟

سی آر ام

امروزه استفاده از خدمات و سرویس های ابری بسیار بین مردم رایج است، سرویس های ابری مانند اتوماسیون ابری،  نرم افزار حسابداری ابری، CRM ابری و خدماتی از این قبیل. برای مثال اگر قرار باشد شما نرم افزار حسابداری برای شرکت تان داشته باشید لازم است از شرکت ارائه هنده نرم افزار حسابداری یک دانگل، […]