31505 90200 98+

شبکه های اجتماعی

2077 9101 021

پشتیبانی مشتری

شنبه تا پنجشنبه

08:00 الی 16:30

آشنایی با استریسک Asterisk و قابلیت های آن

استریسک Asterisk

برای راه اندازی تلفن های اینترنتی نرم افزار هایی وجود دارند که بر روی سیستم های کامپیوتری پیاده سازی می شوند. یکی از این نرم افزار ها که بسیار هم محبوب می باشد، نرم افزار استریسک (Asterisk) است. اگر میخواهید درباره این نرم افزار بیشتر بدانید، در ادامه با مونوتل همراه باشید.   آشنایی با […]