31505 90200 98+

شبکه های اجتماعی

2077 9101 021

پشتیبانی مشتری

شنبه تا پنجشنبه

08:00 الی 16:30

خرید خط تلفن ۴ رقمی و ۵ رقمی از مخابرات

خرید خط تلفن ۴ رقمی و ۵ رقمی از مخابرات

خطوط ۴ رقمی و ۵ به راحتی به ذهن سپرده می شوند اغلب سازمانها، ارگان های دولتی و ادارات از این خطوط استفاده می کنند.

خطوط ۴ رقمی و ۵ رقمی به صورت یک طرفه و دو طرفه ارائه می شوند. روی خطوط ۴ رقمی می توان تا ۱۰هزار داخلی و خطوط ۵ رقمی تا ۱۰۰۰ داخلی را تنظیم نمود.

برای مثال خط تلفن ۵ رقمی ۳۱۵۰۵ را می توان از ۳۱۵۰۵۰۰۰ تا ۳۱۵۰۵۹۹۹ به ۱۰۰۰ داخلی اختصاصی داد. به کمک این خطوط می توان برای هر داخلی سناریو مجزا داشت.

شماره تلفن های یک طرفه و دو طرفه خطوط ۴ رقمی مخابرات

خطوط ۴ رقمی مخابرات به صورت یک طرفه و دو طرفه ارائه می شود .خطوط ۴ رقمی دو طرفه به صورت ۸ رقمی ارائه می شوند ۴ رقم اول به عنوان خط شما و ۴ رقم بعدی به عنوان کد داخلی و تا ۱۰ هزار شماره به صورت دو طرفه برای اتصال به مرکز تلفن ویپ متقاضی ارائه می شود.

به طور کلی خطوط ۴ رقمی به صورت استانی و ملی ارائه می شود. همچنین هزینه تمدید خطوط به صورت اجاره ای بوده و باید هر ساله تمدید شود.

شماره تلفن های یک طرفه و دو طرفه خطوط ۵ رقمی مخابرات

خطوط ۵ رقمی یکطرفه فقط قابلیت دریافت تماس ورودی دارند و برای تماس های خروجی نیاز به شماره تلفن دیگری است.

در خطوط ۵ رقمی دو طرفه نیز ۳ رقم به عنوان شماره داخلی در نظر گرفته می شود. در خطوط ۵ رقمی امکان واگذاری ۱۰۰۰ شماره با قابلیت تماس دو طرفه برای اتصال به مرکز تلفن به متقاضیان ارائه می گردد.

ترانک و سیپ ترانک کلیه ارتباطات شرکت مخابراتی بر مبنای آی پی است.جهت برقراری ارتباط بین مرکز تلفن ها و ارتبازا مرکز تلفن شرکت ها از ترانک استفاده می شود که نوعی از سیپ ترانک است. سیپ ترانک جایگزینی برای  شبکه ها و ارتباطات PRA، E1  در شبکه های TDM است.

خرید خط تلفن اینترنتی ۵ رقمی

خرید خط تلفن ۴ رقمی و ۵ رقمی از مخابرات

برای راه اندازی سیپ ترانک به چه تجهیزاتی نیاز است ؟

لینک سیپ ترانک

مودم

سیستم ویپ

برای راه اندازی سیپ ترانک به چه مدارکی نیاز است ؟

نامه درخواست خط شرکت

اساسنامه شرکت

تصویر روزنامه رسمی

فرم کد اقصادی

تصویر آگهی تاسیس

معرفی نامه متقاضی به همراه مهر شرکت و امضا صاحبین امضا

کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و نماینده شرکت

تصویر آگهی آخرین تغییرات صاحبین امضا

فروشگاه اینترنتی مونوتل، با هدف تامین تجهیزات تلفن تحت شبکه در خدمت شماست .

عناوین سایر مطالب