31505 90200 98+

شبکه های اجتماعی

2077 9101 021

پشتیبانی مشتری

شنبه تا پنجشنبه

08:00 الی 16:30

معرفی سرویس سیپ ترانک و IP PBX تلفن های سازمانی

مونوتل : شرکت ها و سازمان های بزرگ دارای بخش ها و قسمت های متعددی هستند که گاهاً دستیابی به شخص و یا بخش مورد نظر عملا بسیار وقت گیر می باشد. این شرکت ها برای آسان نمودن دستیابی سایر بخش ها به هم تلفن های درون سازمانی را راه اندازی می کنند. چرا راه اندازی این نوع تلفن ها در شرکت ها و سازمان های بزرگ امری ضروریست؟

سیپ ترانک و IP PBX

معرفی سرویس سیپ ترانک و IP PBX تلفن های سازمانی

تلفن های سازمانی :

سرویس تلفن سازمانی امکان برقراری تماس های متعدد و همزمان را برای سازمان ها فراهم می نماید. مشترکین این سرویس قادر خواهند بود تا با خرید یک شماره چندین کانال برای خود ایجاد نمایند و مبتنی بر نیازهای درون سازمانی، شماره داخلی مدنظر را به واحدهای زیر مجموعه خود اختصاص دهند.

سرویس SIP TRUNK – تلفن سازمانی :

این نوع سرویس برای آن دسته از سازمان ها و شرکت هایی مناسب می باشد که متقاضی ۱۰، ۲۰، ۳۰ و یا تعداد بیشتری کانال همزمان ورودی و خروجی باشند که به واسطه ایجاد یک ترانک بین شرکت و مقصد سرویس گیرنده راه اندازی و آماده بهره برداری گردد.

سیپ ترانک و IP PBX

سرویس IP PBX – تلفن سازمانی :

این نـوع سرویس تلفن سازمانی به منظور ایجاد صرفه های اقتصادی برای سازمان ها و شرکت ها تعریف شده است، بدین گونه که جهت راه اندازی سرویس PBX، نرم افزار مشترک در مرکز داده شرکت ارائه دهده این سرویسها قرار گرفته و سازمانها تنها با استفاده از پهنای باندی که از شرکت مورد نظر تهیه نموده اند قادر به استفاده از این سرویس می باشند تا بتوانند در هزینه های نگهداری، پشتیبانی و تجهیزات، صرفه اقتصادی ایجاد و هزینه های خود را مدیریت کنند.

فروشگاه اینترنتی مونوتل، با هدف تامین تجهیزات تلفن تحت شبکه در خدمت شماست .

عناوین سایر مطالب