31505 90200 98+

شبکه های اجتماعی

2077 9101 021

پشتیبانی مشتری

شنبه تا پنجشنبه

08:00 الی 16:30

معرفی ابزار مدیریتی و انواع رویدادها در استریسک

مونوتل : یکی از ابزار های قدرتمند استریسک برای مانیتورینگ و مدیریت استریسک، واسط مدیریتی AMI است. با استفاده از این ابزار می توان رویدادهای استریسک و رفتار استریسک را به صورت لحظه ای مشاهده کرد. این رویدادها به شکل پیام هایی در استریسک ایجاد می شوند.

سرویس استریسک، یک سرویس رویدادگراست و در سیستم های رویدادگرا، رویدادها غالبا به شکل پیام های متنی (Messaging) هستند. استریسک برای هر فعالیتی که انجام می دهد یک رویداد صادر میکند که میتوان با گوش دادن به این رویداد ها و تحلیل آنها ،رفتار استریسکی را بازبینی کرد.

در استریسک رویدادهای متفاوتی داریم که هر کدام رفتار منحصر به فرد خود را دارند. در ادامه این رویدادها بررسی می شوند.

معرفی ابزار مدیریتی و انواع رویدادها در استریسک

معرفی ابزار مدیریتی و انواع رویدادها در استریسک

 

انواع رویدادها در استریسک :

رویداد های استریسک به دو دسته اصلی تقسیم می شوند :

۱ – رویدادهای مبتنی بر Manager Event

۲ – رویدادهای مبتنی بر Manager Action

 

رویدادهای مبتنی بر Manager Event :

در این رویداد سیستم تبادل پیام ها به صورت یک طرفه است. همچنین در این روش استریسک صرفا در حال ارسال رویداد ها به کلاینت است. به عبارت دیگر یوزر اکانت AMI در حال گوش دادن به تمام رویداد های استریسک است.

 

رویدادهای مبتنی بر Manager Action :

در این نوع رویدادها، ابتدا از طرف یوزر اکانت AMI  یک فرمان ایجاد و برای استریسک ارسال می شود و در این پاسخ به این فرمان ، استریسک نتایج اجرای دستور را به صورت رویدادی برای یوزر اکانت ارسال می کند. در این روش یوزر اکانت AMI  با ایجاد یک رویداد MANAGER ACTION از طرف استریسک دریافت می کند. برای مثال ، چنانچه رویداد بررسی وضعیت یک اپراتور برای استریسک ارسال شود، در پاسخ ، استریسک وضعیت اپراتور مربوطه را نشان خواهد داد.

نوع دیگری از رویداد وجود دارد که باعث می شوند چندین پاسخ از طرف استریسک برای یوزر اکانت ارسال شود. استریسک رویدادهایی را برای یوزر اکانت به عنوان پاسخ بر میگرداند.

فروشگاه اینترنتی مونوتل، با هدف تامین تجهیزات تلفن تحت شبکه در خدمت شماست .

عناوین سایر مطالب